WTO Renewables en Partners leveren de benodigde kennis voor de verschillende fases van projecten en investeringen, gebaseerd op de ervaringen op contractueel, financieel, operationeel, bestuurlijk en juridisch gebied.

Door ervaring in energiecontractering en haar ervaring in en bekendheid met energiemarkten kan WTO Renewables u helpen bij het vinden en uitonderhandelen van goede, financierbare afnamecontracten voor elektriciteit en  eveneens voor brandstofleveringscontracten van biomassaprojecten.

WTO Renewables en Partners zijn in de afgelopen jaren in binnen- en buitenland betrokken geweest bij elektriciteitsafnamecontracten voor windenergie, zonne-energie en biomassa en brandstofleveringscontracten voor diverse biomassaprojecten.