WTO Renewables of de partners hebben reeds voor diverse opdrachtgevers cursussen en workshops verzorgd op het gebied van projectfinanciering, risicoanalyse en investeringsprocessen voor duurzame energie projecten en investeringen.

Tevens zijn cursussen verzorgd op het gebied van het maken van financiële modellen, welke gebruikt worden voor het maken van risicoanalyses en investeringsbeslissingen.

Uiteraard is bij een cursus of  een workshops altijd sprake van maatwerk, waarbij in nauw overleg met de opdrachtgever bepaald wordt wat de inhoud en vorm van de cursus dan wel workshop dient te zijn om de doelstellingen van de opdrachtgever te realiseren.

Cursussen en  workshops worden altijd voorzien van praktijkvoorbeelden, gebaseerd op de jarenlange ervaring in de duurzame energie sector.

Een van de partners die mede verantwoordelijk is voor Scholing en Training is Edelweiss Renewables